Bosanski jezik
English language
Projekti
 • 2018 - REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH
  Ugovor o nabavci opreme za mjerenje brzine pristupa Internetu i parametara kvalitete usluga VoIP-a, IPTV-a i pristupa Internetu

  2018 - MINISTARTSVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE
  Komplet alata za rad sa optičkim kablovima

 • 2018 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Ugovor o nabavci Instrumenata uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active VGroove poravnjanjem, Splicer FUJIKURA FSM-22S (11 kom)

  2018 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Ugovor o nabavci LOT2 - alata za optičke pristupne mreže FujiKIT-04(11 kom)

 • 2018 - ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka
  Ugovor broj: JN-OP-122-106/16 (Nabavka alata i instrumenata za potrebe OPMO, OPSA, OPBL i OPTZ) LOT2-Nabavka opreme za ispitivanje telekomunikacija

  2017 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Projekat izvedenog stanja - Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje)

 • 2018 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača ISKRATEL SI3000

  2017 - ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka
  Isporuka opreme VIAVI LED Source i Power Meter za ispitivanje MM optike

 • 2018 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača JDSU/VIAVI

  2017 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Telekomunikacioni instrumenti za IP i prenosne mreže LOT2-Instrument za mjerenje sinhronizacije IP NGN mreža

 • 2016 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođaca Iskratel za period 2016.-2017.godina

  2016 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

 • 2016 - BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar
  Servisiranje i kalibracije uređaja HST3000 VIAVI (JDSU)

  2015 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Kalibracija i servis mjernih instrumenata VIAVI (JDSU) u periodu 2015.-2017. godina

 • 2015 - ISKRATEL d.o.o. Kranj
  Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

  2015 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođača Iskratel

 • 2014 - UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
  Isporuka NTP servera, digitalnih i analognih satova - Symmetricom i Masterclock

  2014 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Isporuka mrežnog analizatora za PLC mreze

 • 2014 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme tipa MSAN SI3000 za sanaciju oštećenih telekomunikacionih kapaciteta

  2014 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - OPSA
  Isporuka SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Kalibracija i servis mjernih instrumenata

  2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka multiservisnih instrumenata za testiranje u pristupnoj mrezi BH Telecom-a - HST-3000 (JDSU)

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - II Faza

  2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka optičkih reflektometara u vremenskom domenu - OTDR (JDSU)

 • 2013 - JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - HT Eronet
  Isporuka elektroda za FUJIKURA splicer FSM-60S

  2013 - JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo
  Servis opreme sistema SI2000- ISKRATEL

 • 2013 - AL Jazeera Balkans
  Isporuka Remote Analyzer-a NRA-2500 - NARDA

  2013 - Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - OPSA
  Kalibracija OTDR-a - JDSU

 • 2013 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Isporuka opreme za proširenje postojeće sinhronizacijske mreže

  2012 - BH TELECOM D.D. Sarajevo
  Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - I Faza