Bosanski jezik
English language

Zaposlenje

U našoj kompaniji izuzetno cijenimo kvalitet i stručnost uposlenika.

Ako ste vrijedni i odgovorni, ambiciozni, skloni timskom radu i stalnom usavršavanju, kontaktirajte nas. Za kvalitetan kadar interes uvijek postoji. Potrebno je da imate visoku, višu ili srednju stručnu spremu (elektrotehnika, informatika, ...), aktivno poznajete engleski jezik i naravno, da ste zainteresirani za posao.

Mi Vam nudimo:

  • redovna primanja
  • mogućnost za usavršavanje
  • priznanje za dobro obavljanje posla

 

Aplikacije sa kratkom biografijom pošaljite na info@niatel.ba ili poštom na adresu:

Niatel d.o.o.
Milana Preloga 12A
71000 Sarajevo
(sa naznakom "ZA POSAO")