Bosanski jezik
English language

Dogadjaji detaljno

04.12.2014
SI3000 - User Feedback Meeting - 2014
NIATEL je sa svojim partnerom ISKRATEL Kranj, već 14 put za redom, održao servisni susret  UFM 2014 (User Feedback Meeting -2014) na sistemu SI3000 za kupca BH TELECOM dd Sarajevo.
 
Teme koje su obrađene na UFM-u :
  • Izvještaj servisnog centra SC2 Niatel
  • Servisna problematika u 2014-oj godini na sistemu SI3000
  • ISDN utična jedinica - SBK
  • Dvojnička utična jedinica  - SAP
  • Vektoring utična jedinica  - SGV
  • Razlika MEC/MEA i kompatibilnost utičnih jedinica 
  • Vektoring i Iskratel
  • ODU-XS rješenja
  • Novo MN rješenje na sistemu SI3000 ( zamjena starog MN)

Servisni susret,je održan 04.12.2014.godine u Sarajevu.

 

 


Ostali događaji

26.02.2021: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

22.11.2019: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

17.09.2018: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-22S za uposlenike BH Telecom-a

11.12.2017: SI3000 - User Feedback Meeting - 2017

30.11.2017: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2017

28.11.2016: SI3000 - User Feedback Meeting - 2016

22.04.2016: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2016

27.11.2015: SI3000 - User Feedback Meeting - 2015

04.05.2015: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2015

02.12.2014: SEMINAR - Sigurnost Elektromagnetnog polja

06.05.2014: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2014

05.12.2013: SI3000 - User Feedback Meeting - 2013

29.11.2012: SI3000 - User Feedback Meeting - 2012

28.10.2011: SI3000 - User Feedback Meeting - 2011

19.05.2011: PREZENTACIJA - Symmetricom synchronisation -2011

13.05.2011: PREZENTACIJA - T&M oprema i rješenja za Wireless i MW mreže - 2011

03.03.2011: PREZENTACIJA - Test, mjerna oprema i rješenja -2010