Bosanski jezik
English language

Dogadjaji detaljno

26.02.2021
OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

NIATEL u okviru Ugovora sa BH Telecom-om br. 01-19-1830/20 - Isporuka FUJIKURA splicera FSM-41S (14 kompleta) izvršio obuku za uposlenike BH Telecom-a.

 

Na obuci su obrađene slijedeće teme (prezentacije):

 

Obuka  za rad sa FUJIKURA FSM-41S splicerom

Praktični dio

Obuka je održana u Sarajevu u prostorijama BH Telecom-a dana 25.02.2021. godine.

 


Ostali događaji

22.11.2019: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

17.09.2018: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-22S za uposlenike BH Telecom-a

11.12.2017: SI3000 - User Feedback Meeting - 2017

30.11.2017: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2017

28.11.2016: SI3000 - User Feedback Meeting - 2016

22.04.2016: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2016

27.11.2015: SI3000 - User Feedback Meeting - 2015

04.05.2015: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2015

04.12.2014: SI3000 - User Feedback Meeting - 2014

02.12.2014: SEMINAR - Sigurnost Elektromagnetnog polja

06.05.2014: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2014

05.12.2013: SI3000 - User Feedback Meeting - 2013

29.11.2012: SI3000 - User Feedback Meeting - 2012

28.10.2011: SI3000 - User Feedback Meeting - 2011

19.05.2011: PREZENTACIJA - Symmetricom synchronisation -2011

13.05.2011: PREZENTACIJA - T&M oprema i rješenja za Wireless i MW mreže - 2011

03.03.2011: PREZENTACIJA - Test, mjerna oprema i rješenja -2010