Bosanski jezik
English language

Dogadjaji detaljno

13.05.2011
PREZENTACIJA - T&M oprema i rješenja za Wireless i MW mreže - 2011

1. Planning and Optimization of Wireless and MW networks - AIRCOM

  • Planiranje i optimizacija radio GSM/UMTS/LTE/CDMA/WiMax i MW mreža
  • Post procesing
  • Demonstracija ASSET i CONNECT softwerskih alata za planiranje, optimizaciju i postprocesing

2. Test Driving and Protocol testing of Wireless networks - JDSU

  • Test driving GSM/UMTS/LTE/CDMA/WiMax mreža
  • Detaljna analiza spektra JDSU skenerom
  • Kompatabilnost sa protocol analizatorom
  • Demonstracija drive test alata koji čine softwer, skener, telefoni i modem

 

 


Ostali događaji

26.02.2021: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

22.11.2019: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-41S za uposlenike BH Telecom-a

17.09.2018: OBUKA - Obuka za rad na spliceru Fujikura FSM-22S za uposlenike BH Telecom-a

11.12.2017: SI3000 - User Feedback Meeting - 2017

30.11.2017: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2017

28.11.2016: SI3000 - User Feedback Meeting - 2016

22.04.2016: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi - 2016

27.11.2015: SI3000 - User Feedback Meeting - 2015

04.05.2015: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2015

04.12.2014: SI3000 - User Feedback Meeting - 2014

02.12.2014: SEMINAR - Sigurnost Elektromagnetnog polja

06.05.2014: PREZENTACIJA - Test i mjerna oprema i sistemi -2014

05.12.2013: SI3000 - User Feedback Meeting - 2013

29.11.2012: SI3000 - User Feedback Meeting - 2012

28.10.2011: SI3000 - User Feedback Meeting - 2011

19.05.2011: PREZENTACIJA - Symmetricom synchronisation -2011

03.03.2011: PREZENTACIJA - Test, mjerna oprema i rješenja -2010