Bosanski jezik
English language

Reference

NIATEL je u svom dosadašnjem radu uspješno realizovao mnoge projekte od kojih navodimo samo neke:

Prikaži projekte za godinu:
Klijent Godina Opis projekta Broj ugovora Opis opreme / usluge Kontakt osoba
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2022 ISPORUKA VIAVI ONX-580 instrumenta za BH TELECOM - 22kom 01-19-1531/22 (U-07/00-2/2022/003/2609-009/22) VIAVI ONX-580 instrument Zlata Šljivo
JNU "INSTITUT ZA ZASTITU I EKOLOGIJU RS" BANJA LUKA 2021 Isporuka NARDA HP-01 instrumenta za mjerenje i analizu statičkog i vremenski promjenljivog magnetnog polja 4-1959/21 (U-07/00-2/2021/002/2507-010-1/21) NARDA HP-01 Magnetometar Set DC-1kHZ 2405/101 Mira Škeljić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2021 Ugovor o nabavci pruzanja usluga tehnicke podrske pri odrzavanju opreme, rjesenja, sistema, licenci, HW, SW modula / funkcionalnosti proizvodjaca Iskratel - LOT1 01-19-126 /21 Odrzavanje SW i HW opreme sistema SI3000, instaliranog u BH Telecom-u (2021/2023). Merima Bajrić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2021 Ugovor o nabavci pruzanja usluga tehnicke podrske pri odrzavanju opreme, rjesenja, sistema, licenci, HW, SW modula / funkcionalnosti proizvodjaca JDSU/VIAVI - LOT2 01-19-60/21 Odrzavanje SW i HW ONMSi sistema, instaliranog u BH Telecomu ( 2021/2023). Merima Bajrić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2020 Ugovor o nabavci Splicer Fujikura ili ekvivalent 01-19-1830/20 (U-07/00-2/2020/002/1011-021/20) 1. Splicer FUJIKURA FMS-41S (14 kom)
2. Alat za obradu optičkih kablova FujiKIT-05 (14 kom)
Sabina Tahirović
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2020 Ugovor o nabavci nadogradnje sistema za nadzor optičkih vlakana VIAVI (JDSU) ONMSi. Nabavka opreme za nadzor Sjevernog koridora u BH Telecom-u i njeno uključenje i instalacija u već postojeći ONMSi sistem na lokacijama Gradiška i Brčko. Izrada projekta izvedenog stanja. 01-19-633/20 (U-07/00-2/2020/01/0405-010/20) 1. OTU5000 (3 kom)
2. ORMAR 19 Inča (3 kom)
3. OTDR- (-37dB - LC-APC) 1625nm (3 kom)
4.12 PORTNI SWITCH ( 3kom)
5. Patch kablovi (2 kompleta)
Berina Felić Šupić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2019 Ugovor o nabavci instrumenata-uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active VGroove poravnanjem 01-19-1762/19 (U-07/00-2/2019/001/0409-074/19) 1.Splicer FUJIKURA FMS-41S (12 kom)
2 .Alat za obradu optičkih kablova FujiKIT-04 (12 kom)
Sabina Tahirović
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH 2018 Ugovor o nabavci opreme za mjerenje brzine pristupa Internetu i parametara kvalitete usluga VoIP-a, IPTV-a i pristupa Internetu 04-16-6-3088-16/18 (U-07/00-2/2018/006/2012-079/18) 1. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete optičke infrastrukture VIAVI - MTS 5822P-1G-10GE-DP (1 komplet).
2. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete putem koaksijalnog kabla VIAVI ONX630D31-6520-1212_NTX (3 kompleta).
3. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete putem bakarne parice VIAVI - ONX580-PRO-ANNEXAB-PKG (3 kompleta).
Mirza Milišić
MINISTARTSVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 2018 Komplet alata za rad sa optičkim kablovima 11-03-26-1556-19/18 ( U-07/00-2/2018/003/2509-066/18) FUJIKURA SPLICER 70S+(CT 30A) Nikica Miloš
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2018 Ugovor o nabavci Instrumenata uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active VGroove poravnjanjem, Splicer FUJIKURA FSM-22S (11 kom) 01-19-1283/18 (U-07/002/2018/001/1306-042/18) FUJIKURA SPLICER FSM-22S Mirza Odobašić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2018 Ugovor o nabavci LOT2 - alata za optičke pristupne mreže FujiKIT-04(11 kom) 01-191281/18 (U-07/002/2018/0021306-043/18 FUJIKURA ALAT FujiKIT-04 Haris Memić
ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka 2018 Ugovor broj: JN-OP-122-106/16 (Nabavka alata i instrumenata za potrebe OPMO, OPSA, OPBL i OPTZ) LOT2-Nabavka opreme za ispitivanje telekomunikacija JN-OP-122-106/16 (U-07/00-2/2017/002/1704-026/18) 1.OTDR-Instrument za mjerenje optičkih vlakana - VIAVI MTS-6000AV2S 2.Instrument za testiranje Ethernet saobraćaja - VIAVI CSC - ETHR - P1 Mirsad Vehabović
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2017 Projekat izvedenog stanja - Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje) Narudžba broj: T672-1136067 Izrada projekta izvedenog stanja - Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje) Amir Smajević
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2018 Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača ISKRATEL SI3000 19-892/18 Sistem SI3000 - usluge servisne podrške Zehra Čorhodžić
ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka 2017 Isporuka opreme VIAVI LED Source i Power Meter za ispitivanje MM optike 041/17 1.Izvor svijetlosti za testiranje optičkih kablova i mreža VIAVI OLS-34 LED source 2303/01 2.Opticki mjerac snage za testiranje optičkih kablova OLP-34 Ahmed Pleh
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2018 Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača JDSU/VIAVI 19-893/18 Sistem ONMSi-usluge servisne podrske Zehra Čorhodzić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2017 Telekomunikacioni instrumenti za IP i prenosne mreže LOT2-Instrument za mjerenje sinhronizacije IP NGN mreža 01-2.5-233/17 CALNEX Sentinal Sync Analyzer Slavica Spahić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2016 Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođaca Iskratel za period 2016.-2017.godina 01-2.5-131/16 (U-01-02-SC2/2016/0802-033/16) Usluge tehničke podrške održavanju opreme sistema SI3000/SI2000-ISKRATEL Amina Zekić
ISKRATEL d.o.o. Kranj 2016 Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma SLA-H1-035201 (U-01-02-SC2/2016/1503-043/16 Sistem SI2000/SI3000 - usluge servisne podrške Gregor Šifrer
BH Telecom d.d. - Direkcija Mostar 2016 Servisiranje i kalibracije uređaja HST3000 VIAVI (JDSU) 13.6-2.5-1-19/2016 (U-07/00-4/2016/002/2204-052/16) HST3000 Kemal Gutošić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2015 Kalibracija i servis mjernih instrumenata VIAVI (JDSU) u periodu 2015.-2017. godina 01-2.5-1038/15 (U-07/00-4/2015/001/1409-131/15) Kalibracija i servis test i mjerne opreme čiji je proizvođač JDSU (VIAVI) Amina Zekić
ISKRATEL d.o.o. Kranj 2015 Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma SLA-H1-032090 (U-01-02-SC2/2015/001/1706-114/15) Sistem SI2000/SI3000 - usluge servisne podrške Gregor Šifrer
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2015 Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođača Iskratel 01-2.5-517/15 (U-0102-SC2/2015/001/2505-100/15) Usluge tehničke podrške održavanju opreme sistema SI3000/SI2000-ISKRATEL Amina Zekić
UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH 2014 Isporuka NTP servera, digitalnih i analognih satova - Symmetricom i Masterclock 16-13-24-508/13 (U-007/00-2/2013/002/1501-008/14) NTP server Symmetricom, digitalni i analogni satovi Masterclock Aldin Sejdić
JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo 2014 Isporuka mrežnog analizatora za PLC mreze 033-JP-14 01-05-4091/14 (U-07/00-2/2014/001/1902-039/14) Mrežni analizator za PLC mreže Mirela Softić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2014 Isporuka opreme tipa MSAN SI3000 za sanaciju oštećenih telekomunikacionih kapaciteta 01-2.5-998/14 (U01/00-3/2014/006/0708-178/14) Oprema tipa MSAN SI3000 (ES,VDSL, ADSL, MEA10 i MEA20) Dženan Šahović
Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - OPSA 2014 Isporuka SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU 3EP-017/14 09-2356 (U-174/2014/1806-132) SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU Sead Bećirović
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2013 Kalibracija i servis mjernih instrumenata 01-2.5-1034/13 (U-07/00-4/2012/002/1505-089/13) Kalibracija i servis test i mjerne opreme ciji su proizvodjaci: JDSU i Agilent Emina Lučkin
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2013 Isporuka multiservisnih instrumenata za testiranje u pristupnoj mrezi BH Telecom-a - HST-3000 (JDSU) 01-2.5-1396/13 (U-07/00-2/2013/001/1208-155/3) JDSU HST-3000 - Modularni multiservisni instrument za testiranje servisa u pristupnoj mreži (xDSL, VoIP i IPTV) Elvedina Maglajlić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2013 Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - II Faza 01-7.1-2050/12 (U-07/00-2/2012/005/2409-114/12) Isporuka HW i SW za JDSU sistem za nadzor optičkih kablova (ONMSi). Usluge instalacije i uključenja sistema ONMSi. Elvedina Maglajlić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2013 Isporuka optičkih reflektometara u vremenskom domenu - OTDR (JDSU) 01-2.5-2329/13 (U-07/00-2/2013/001/0912-235/13) JDSU MTS-2000 - Rucni optički reflektometar u vremenskom domenu (OTDR) Elvedina Maglajlić
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - HT Eronet 2013 Isporuka elektroda za FUJIKURA splicer FSM-60S Naružbe br.: 4500004569 i 4500005749 Elektrode za Fujikura splicer FSM-60S Jadranka Culjak
JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo 2013 Servis opreme sistema SI2000- ISKRATEL Narudzba br. 4500025197 ISKRATEL - SI2000 (PLC + SAC) Haris Brkanic
AL Jazeera Balkans 2013 Isporuka Remote Analyzer-a NRA-2500 - NARDA Naružba broj 49/2013 ( P-07/00-3/2013/004/2910-AN) NARDA NRA -2500 5MHz - 2,5 GHz Remote Analyzer sa opcijom Level Meter Mjerač nivoa opcija Mirad Isaković
Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - OPSA 2013 Kalibracija OTDR-a - JDSU Naruzba broj 331 (P-07/00-4/13/001/1610 -AN) Kalibracija JDSU (Wavetek) OTDR-a MTS-5100e Mensud Obradović
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2013 Isporuka opreme za proširenje postojeće sinhronizacijske mreže 01-2.5-1192/13 (U-13/00-3/2013/001/2606-111/13) Oprema proizvodjaca Oscilloquartz Azra Softić
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2012 Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) - I Faza 01-7.1-2050/12 (U-07/00-2/2012/005/2409-114/12) Isporuka HW i SW za JDSU sistem za nadzor optičkih kablova (ONMSi). Usluge instalacije i uključenja sistema ONMSi. Elvedina Maglajlić
ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka 2004 Realizacija IIfaze komutacionog sistema JP EP BiH (isporuka opreme, izvođenje obuke, obezbjeđenje tehničke podrške i nadzor nad instalacijom i puštanjem u rad opreme za potrebe JP EP BiH 01-2946/04 1508-II/03-EP Ventilator za centralnu SI2000 ATS 320 Procesorska ploča CC za Integral 3E SW za programiranje Integral 3E Usluge
BH Telecom d.d. - Direkcija Tuzla 2004 Investiciono održavanje komutacijskih sistema - za povezivanje ATC Srebrenik SI2000 V5 na sistem udaljenog nadzora 185/04
BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica 2004 Isporuka opreme i izvođenja tehničkih usluga na Up-grade-u (zamijeni) programske verzije komutacionih sistema SI2000 u Maglaju, Tešnju i Matuzićima iz V4 u V5 10.6-2664/04 1603-01/04-TEL Sistem SI2000/V5 - HW, SW + tehničke usluge
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2004 Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Maglaj na području Direkcije Zenica 01-7.1-495/04 02-0908/04 Sistem SI2000 - HW, SW + usluge
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2004 Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Srebrenik na području Direkcije Tuzla 01-7.1-498/04 02-0908/04 Sistem SI2000 - HW, SW + usluge
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2004 Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Živinice na području Direkcije Tuzla 01-7.1.-496/04 02-0908/04 Sistem SI2000 - HW, SW + usluge
ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka 2004 Isporuka DECT opreme 031-18574/04 0605-05/04-P/EP DECT telefonski aparat - ERICSSON - DT290 Kučište za bazne stanice sa montažnim materijalom
ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka 2004 Isporuka telefonskih aparata 031-19696/04 2510-07/04/EP Telefonski aparat Eurit 35 Telefonski aparat Censet Advanced Telefonski aparat Censet Bisiness Dodatni panel za Censet sa punjačem
BH Telecom d.d. - Direkcija Tuzla 2003 Izvođenje radova na proširenju čvornih centrala na području Općina Živinice i Srebrenik 53/03 961-03-P-3572 Sistem SI2000 + usluge
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2003 Nabavka telekomunikacionog materijala 499/03 0906-I/03-tcds ISDN mrežni terminal NT1+2a/b
BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica 2002 Nabavka i isporuka tehničkog materijala 10-4.3-8720/02 01-2404/02 Čelićni antimagnetni prsten Pokositrena bakarna pletenica Termoskupljajuća reparaturna mandžeta Toploskupljajuća cijev Vijčana čaura
BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica 2002 Nabavka i isporuka ISDN - mrežni terminal NT + 2a/b 10-4.3-9703/02 07-1306/02 ISDN - mrežni terminal NT + 2a/b
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2002 Nabavka i isporuka tehničkog materijala 264/02 1208-04/02 Modul 4000D
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2002 Nabavka i isporuka ISDN - mrežnih terminala NT1 + 2a/b i NTBA 265/02 2908-05/02 ISDN - mrežni terminal NT1 + 2a/b
BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica 2002 Demontaža, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u javni telefonski 10.6-14103/02 961-03-P-3396 Sistem SI2000/224 + TEHNIČKE USLUGE
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2002 Nabavka i isporuka ISDN - mrežnih terminala NT1 + 2a/b 324/02 0710-06/02 ISDN - mrežni terminal NT1 + 2 a/b
BH TELECOM D.D. Sarajevo 2002 Nabavka i isporuka ISDN - mrežnih terminala 01-02-543/02 0209-III/02 ISDN - mrežni terminal NT1 + 2a/b ISDN - mrežni terminal NT
BH Telecom d.d. - Direkcija Zenica 2002 Nabavka i isporuka ASCOM - linijskog prenosnog sistema 4 x 2 Mb/s 10-4.3-4657/02 1503/02 ASCOM - linijski prenosni sistem 4 x 2 Mb/s
2001 Izvođenje tehničkih usluga RASM Dusina RASM Prokos
2001 Izrada projekata primarne tt mreže Trnova, na području Direkcije PTT saobraćaja Bihać 24038 1 Investiciono - tehnička dokumentacija
2001 Isporuka optičkih linijskih terminala 10-7.3-4768/01 26-0407/01 Optički linijski terminali
2001 Nabavka i isporuka ISDN ispitivača linija 10-4.3-9774/01 21-2305/01 IBT-5 (SET)ISDN TESTER S0+U/2B1Q COMPLETE PACKAGE
ISKRATEL d.o.o. Kranj 2001 Izvođenje tehničkih usluga- Servisna podrška 180-03-01-2365 Sistem SI2000 - HW, SW + USLUGE
ISKRATEL d.o.o. Kranj 2001 Izvođenje tehničkih usluga- Montaža i ispitivanje 180-03-01-2366 Sistemi-SI2000/214 I SI2000 V5
ISKRATEL d.o.o. Kranj 2001 Pružanje usluge podrške 961-03-01-2318 01-02-35/01 Sistemi - SI2000 V3.SI2000 V4 I SI2000 V5
2001 Izrada Projekta tt mreže Ramići, na području Direkcija PTT saobraćaja Bihać 24037 Investicioni - tehnička dokumentacija
2001 Izrada Projekta primarne zz mreže Bravsko, na području Direkcije PTT sapbraćaja Bihać 24039 1 Investiciono - tehnička dokumentacija