Klijent

Godina

Opis projekta

Broj ugovora

Opis opreme / usluge

Kontakt osoba

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2022

ISPORUKA VIAVI ONX-580 instrumenta za BH TELECOM – 22kom

01-19-1531/22 (U-07/00-2/2022/003/2609-009/22)

VIAVI ONX-580 instrument

Zlata Šljivo

JNU “INSTITUT ZA ZASTITU I EKOLOGIJU RS” BANJA LUKA

2021

Isporuka NARDA HP-01 instrumenta za mjerenje i analizu statičkog i vremenski promjenljivog magnetnog polja

4-1959/21 (U-07/00-2/2021/002/2507-010-1/21)

NARDA HP-01 Magnetometar Set DC-1kHZ 2405/101

Mira Škeljić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2021

Ugovor o nabavci pruzanja usluga tehnicke podrske pri odrzavanju opreme, rjesenja, sistema, licenci, HW, SW modula / funkcionalnosti proizvodjaca Iskratel – LOT1

01-19-126 /21

Odrzavanje SW i HW opreme sistema SI3000, instaliranog u BH Telecom-u (2021/2023).

Merima Bajrić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2021

Ugovor o nabavci pruzanja usluga tehnicke podrske pri odrzavanju opreme, rjesenja, sistema, licenci, HW, SW modula / funkcionalnosti proizvodjaca JDSU/VIAVI – LOT2

01-19-60/21

Odrzavanje SW i HW ONMSi sistema, instaliranog u BH Telecomu ( 2021/2023).

Merima Bajrić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2020

Ugovor o nabavci Splicer Fujikura ili ekvivalent

01-19-1830/20 (U-07/00-2/2020/002/1011-021/20)

1. Splicer FUJIKURA FMS-41S (14 kom)
2. Alat za obradu optičkih kablova FujiKIT-05 (14 kom)

Sabina Tahirović

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2020

Ugovor o nabavci nadogradnje sistema za nadzor optičkih vlakana VIAVI (JDSU) ONMSi. Nabavka opreme za nadzor Sjevernog koridora u BH Telecom-u i njeno uključenje i instalacija u već postojeći ONMSi sistem na lokacijama Gradiška i Brčko. Izrada projekta izvedenog stanja.

01-19-633/20 (U-07/00-2/2020/01/0405-010/20)

1. OTU5000 (3 kom)
2. ORMAR 19 Inča (3 kom)
3. OTDR- (-37dB – LC-APC) 1625nm (3 kom)
4.12 PORTNI SWITCH ( 3kom)
5. Patch kablovi (2 kompleta)

Berina Felić Šupić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2019

Ugovor o nabavci instrumenata-uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active VGroove poravnanjem

01-19-1762/19 (U-07/00-2/2019/001/0409-074/19)

1.Splicer FUJIKURA FMS-41S (12 kom)
2 .Alat za obradu optičkih kablova FujiKIT-04 (12 kom)

Sabina Tahirović

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH

2018

Ugovor o nabavci opreme za mjerenje brzine pristupa Internetu i parametara kvalitete usluga VoIP-a, IPTV-a i pristupa Internetu

04-16-6-3088-16/18 (U-07/00-2/2018/006/2012-079/18)

1. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete optičke infrastrukture VIAVI – MTS 5822P-1G-10GE-DP (1 komplet).
2. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete putem koaksijalnog kabla VIAVI ONX630D31-6520-1212_NTX (3 kompleta).
3. Instrument za mjerenje brzine pristupa internetu i kvalitete putem bakarne parice VIAVI – ONX580-PRO-ANNEXAB-PKG (3 kompleta).

Mirza Milišić

MINISTARTSVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE

2018

Komplet alata za rad sa optičkim kablovima

11-03-26-1556-19/18 ( U-07/00-2/2018/003/2509-066/18)

FUJIKURA SPLICER 70S+(CT 30A)

Nikica Miloš

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2018

Ugovor o nabavci Instrumenata uređaja za spajanje singlemode optičkih vlakana sa Active VGroove poravnjanjem, Splicer FUJIKURA FSM-22S (11 kom)

01-19-1283/18 (U-07/002/2018/001/1306-042/18)

FUJIKURA SPLICER FSM-22S

Mirza Odobašić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2018

Ugovor o nabavci LOT2 – alata za optičke pristupne mreže FujiKIT-04(11 kom)

01-191281/18 (U-07/002/2018/0021306-043/18

FUJIKURA ALAT FujiKIT-04

Haris Memić

ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka

2018

Ugovor broj: JN-OP-122-106/16 (Nabavka alata i instrumenata za potrebe OPMO, OPSA, OPBL i OPTZ) LOT2-Nabavka opreme za ispitivanje telekomunikacija

JN-OP-122-106/16 (U-07/00-2/2017/002/1704-026/18)

1.OTDR-Instrument za mjerenje optičkih vlakana – VIAVI MTS-6000AV2S 2.Instrument za testiranje Ethernet saobraćaja – VIAVI CSC – ETHR – P1

Mirsad Vehabović

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2017

Projekat izvedenog stanja – Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje)

Narudžba broj: T672-1136067

Izrada projekta izvedenog stanja – Aplikacijski MN SI3000-MNS2 (virtulano okruženje)

Amir Smajević

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2018

Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača ISKRATEL SI3000

19-892/18

Sistem SI3000 – usluge servisne podrške

Zehra Čorhodžić

ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka

2017

Isporuka opreme VIAVI LED Source i Power Meter za ispitivanje MM optike

041/17

1.Izvor svijetlosti za testiranje optičkih kablova i mreža VIAVI OLS-34 LED source 2303/01 2.Opticki mjerac snage za testiranje optičkih kablova OLP-34

Ahmed Pleh

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2018

Nabavka usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema, licenci, HW, SW, modula/funkcionalnosti, proizvođača JDSU/VIAVI

19-893/18

Sistem ONMSi-usluge servisne podrske

Zehra Čorhodzić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2017

Telekomunikacioni instrumenti za IP i prenosne mreže LOT2-Instrument za mjerenje sinhronizacije IP NGN mreža

01-2.5-233/17

CALNEX Sentinal Sync Analyzer

Slavica Spahić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2016

Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođaca Iskratel za period 2016.-2017.godina

01-2.5-131/16 (U-01-02-SC2/2016/0802-033/16)

Usluge tehničke podrške održavanju opreme sistema SI3000/SI2000-ISKRATEL

Amina Zekić

ISKRATEL d.o.o. Kranj

2016

Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

SLA-H1-035201 (U-01-02-SC2/2016/1503-043/16

Sistem SI2000/SI3000 – usluge servisne podrške

Gregor Šifrer

BH Telecom d.d. – Direkcija Mostar

2016

Servisiranje i kalibracije uređaja HST3000 VIAVI (JDSU)

13.6-2.5-1-19/2016 (U-07/00-4/2016/002/2204-052/16)

HST3000

Kemal Gutošić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2015

Kalibracija i servis mjernih instrumenata VIAVI (JDSU) u periodu 2015.-2017. godina

01-2.5-1038/15 (U-07/00-4/2015/001/1409-131/15)

Kalibracija i servis test i mjerne opreme čiji je proizvođač JDSU (VIAVI)

Amina Zekić

ISKRATEL d.o.o. Kranj

2015

Ugovor o podršci održavanja opreme sistema SI2000/SI3000 u sistemima komutacija u mreži BH Telecoma

SLA-H1-032090 (U-01-02-SC2/2015/001/1706-114/15)

Sistem SI2000/SI3000 – usluge servisne podrške

Gregor Šifrer

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2015

Tehnička podrška pri održavanju TK opreme proizvođača Iskratel

01-2.5-517/15 (U-0102-SC2/2015/001/2505-100/15)

Usluge tehničke podrške održavanju opreme sistema SI3000/SI2000-ISKRATEL

Amina Zekić

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH

2014

Isporuka NTP servera, digitalnih i analognih satova – Symmetricom i Masterclock

16-13-24-508/13 (U-007/00-2/2013/002/1501-008/14)

NTP server Symmetricom, digitalni i analogni satovi Masterclock

Aldin Sejdić

JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo

2014

Isporuka mrežnog analizatora za PLC mreze

033-JP-14 01-05-4091/14 (U-07/00-2/2014/001/1902-039/14)

Mrežni analizator za PLC mreže

Mirela Softić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2014

Isporuka opreme tipa MSAN SI3000 za sanaciju oštećenih telekomunikacionih kapaciteta

01-2.5-998/14 (U01/00-3/2014/006/0708-178/14)

Oprema tipa MSAN SI3000 (ES,VDSL, ADSL, MEA10 i MEA20)

Dženan Šahović

Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka – OPSA

2014

Isporuka SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU

3EP-017/14 09-2356 (U-174/2014/1806-132)

SmartClass Ethernet Electrical Package JDSU

Sead Bećirović

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2013

Kalibracija i servis mjernih instrumenata

01-2.5-1034/13 (U-07/00-4/2012/002/1505-089/13)

Kalibracija i servis test i mjerne opreme ciji su proizvodjaci: JDSU i Agilent

Emina Lučkin

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2013

Isporuka multiservisnih instrumenata za testiranje u pristupnoj mrezi BH Telecom-a – HST-3000 (JDSU)

01-2.5-1396/13 (U-07/00-2/2013/001/1208-155/3)

JDSU HST-3000 – Modularni multiservisni instrument za testiranje servisa u pristupnoj mreži (xDSL, VoIP i IPTV)

Elvedina Maglajlić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2013

Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) – II Faza

01-7.1-2050/12 (U-07/00-2/2012/005/2409-114/12)

Isporuka HW i SW za JDSU sistem za nadzor optičkih kablova (ONMSi). Usluge instalacije i uključenja sistema ONMSi.

Elvedina Maglajlić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2013

Isporuka optičkih reflektometara u vremenskom domenu – OTDR (JDSU)

01-2.5-2329/13 (U-07/00-2/2013/001/0912-235/13)

JDSU MTS-2000 – Rucni optički reflektometar u vremenskom domenu (OTDR)

Elvedina Maglajlić

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar – HT Eronet

2013

Isporuka elektroda za FUJIKURA splicer FSM-60S

Naružbe br.: 4500004569 i 4500005749

Elektrode za Fujikura splicer FSM-60S

Jadranka Culjak

JP Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo

2013

Servis opreme sistema SI2000- ISKRATEL

Narudzba br. 4500025197

ISKRATEL – SI2000 (PLC + SAC)

Haris Brkanic

AL Jazeera Balkans

2013

Isporuka Remote Analyzer-a NRA-2500 – NARDA

Naružba broj 49/2013 ( P-07/00-3/2013/004/2910-AN)

NARDA NRA -2500 5MHz – 2,5 GHz Remote Analyzer sa opcijom Level Meter Mjerač nivoa opcija

Mirad Isaković

Elektroprijenos-Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka – OPSA

2013

Kalibracija OTDR-a – JDSU

Naruzba broj 331 (P-07/00-4/13/001/1610 -AN)

Kalibracija JDSU (Wavetek) OTDR-a MTS-5100e

Mensud Obradović

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2013

Isporuka opreme za proširenje postojeće sinhronizacijske mreže

01-2.5-1192/13 (U-13/00-3/2013/001/2606-111/13)

Oprema proizvodjaca Oscilloquartz

Azra Softić

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2012

Sistem za nadzor optičkih kablova (JDSU) – I Faza

01-7.1-2050/12 (U-07/00-2/2012/005/2409-114/12)

Isporuka HW i SW za JDSU sistem za nadzor optičkih kablova (ONMSi). Usluge instalacije i uključenja sistema ONMSi.

Elvedina Maglajlić

ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka

2004

Realizacija IIfaze komutacionog sistema JP EP BiH (isporuka opreme, izvođenje obuke, obezbjeđenje tehničke podrške i nadzor nad instalacijom i puštanjem u rad opreme za potrebe JP EP BiH

01-2946/04 1508-II/03-EP

Ventilator za centralnu SI2000 ATS 320 Procesorska ploča CC za Integral 3E SW za programiranje Integral 3E Usluge

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Tuzla

2004

Investiciono održavanje komutacijskih sistema – za povezivanje ATC Srebrenik SI2000 V5 na sistem udaljenog nadzora

185/04

  

BH Telecom d.d. – Direkcija Zenica

2004

Isporuka opreme i izvođenja tehničkih usluga na Up-grade-u (zamijeni) programske verzije komutacionih sistema SI2000 u Maglaju, Tešnju i Matuzićima iz V4 u V5

10.6-2664/04 1603-01/04-TEL

Sistem SI2000/V5 – HW, SW + tehničke usluge

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2004

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Maglaj na području Direkcije Zenica

01-7.1-495/04 02-0908/04

Sistem SI2000 – HW, SW + usluge

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2004

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Srebrenik na području Direkcije Tuzla

01-7.1-498/04 02-0908/04

Sistem SI2000 – HW, SW + usluge

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2004

Montaža, ispitivanje i puštanje u rad opreme sistema SI2000, za proširenje ČC SI2000 Živinice na području Direkcije Tuzla

01-7.1.-496/04 02-0908/04

Sistem SI2000 – HW, SW + usluge

 

ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka

2004

Isporuka DECT opreme

031-18574/04 0605-05/04-P/EP

DECT telefonski aparat – ERICSSON – DT290 Kučište za bazne stanice sa montažnim materijalom

 

ELEKTROPRIJENOS-ELEKTROPRENOS BiH a.d. Banja Luka

2004

Isporuka telefonskih aparata

031-19696/04 2510-07/04/EP

Telefonski aparat Eurit 35 Telefonski aparat Censet Advanced Telefonski aparat Censet Bisiness Dodatni panel za Censet sa punjačem

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Tuzla

2003

Izvođenje radova na proširenju čvornih centrala na području Općina Živinice i Srebrenik

53/03 961-03-P-3572

Sistem SI2000 + usluge

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2003

Nabavka telekomunikacionog materijala

499/03 0906-I/03-tcds

ISDN mrežni terminal NT1+2a/b

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Zenica

2002

Nabavka i isporuka tehničkog materijala

10-4.3-8720/02 01-2404/02

Čelićni antimagnetni prsten Pokositrena bakarna pletenica Termoskupljajuća reparaturna mandžeta Toploskupljajuća cijev Vijčana čaura

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Zenica

2002

Nabavka i isporuka ISDN – mrežni terminal NT + 2a/b

10-4.3-9703/02 07-1306/02

ISDN – mrežni terminal NT + 2a/b

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2002

Nabavka i isporuka tehničkog materijala

264/02 1208-04/02

Modul 4000D

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2002

Nabavka i isporuka ISDN – mrežnih terminala NT1 + 2a/b i NTBA

265/02 2908-05/02

ISDN – mrežni terminal NT1 + 2a/b

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Zenica

2002

Demontaža, transport, montaža, ispitivanje i puštanje u javni telefonski

10.6-14103/02 961-03-P-3396

Sistem SI2000/224 + TEHNIČKE USLUGE

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2002

Nabavka i isporuka ISDN – mrežnih terminala NT1 + 2a/b

324/02 0710-06/02

ISDN – mrežni terminal NT1 + 2 a/b

 

BH TELECOM D.D. Sarajevo

2002

Nabavka i isporuka ISDN – mrežnih terminala

01-02-543/02 0209-III/02

ISDN – mrežni terminal NT1 + 2a/b ISDN – mrežni terminal NT

 

BH Telecom d.d. – Direkcija Zenica

2002

Nabavka i isporuka ASCOM – linijskog prenosnog sistema 4 x 2 Mb/s

10-4.3-4657/02 1503/02

ASCOM – linijski prenosni sistem 4 x 2 Mb/s

 
 

2001

Izvođenje tehničkih usluga

 

RASM Dusina RASM Prokos

 
 

2001

Izrada projekata primarne tt mreže Trnova, na području Direkcije PTT saobraćaja Bihać

24038 1

Investiciono – tehnička dokumentacija

 
 

2001

Isporuka optičkih linijskih terminala

10-7.3-4768/01 26-0407/01

Optički linijski terminali

 
 

2001

Nabavka i isporuka ISDN ispitivača linija

10-4.3-9774/01 21-2305/01

IBT-5 (SET)ISDN TESTER S0+U/2B1Q COMPLETE PACKAGE

 

ISKRATEL d.o.o. Kranj

2001

Izvođenje tehničkih usluga- Servisna podrška

180-03-01-2365

Sistem SI2000 – HW, SW + USLUGE

 

ISKRATEL d.o.o. Kranj

2001

Izvođenje tehničkih usluga- Montaža i ispitivanje

180-03-01-2366

Sistemi-SI2000/214 I SI2000 V5

 

ISKRATEL d.o.o. Kranj

2001

Pružanje usluge podrške

961-03-01-2318 01-02-35/01

Sistemi – SI2000 V3.SI2000 V4 I SI2000 V5

 
 

2001

Izrada Projekta tt mreže Ramići, na području Direkcija PTT saobraćaja Bihać

24037

Investicioni – tehnička dokumentacija

 
 

2001

Izrada Projekta primarne zz mreže Bravsko, na području Direkcije PTT sapbraćaja Bihać

24039 1

Investiciono – tehnička dokumentacija

 

 

Imate projekat u planu?

Svojim Kupcima/Partnerima nudimo potpunu prije i post-prodajnu podršku, kao i garancijsku i vangarancijsku tehničku/servisnu podršku za sve produkte i usluge koje nudimo.

Kreiramo i realizujemo najbolja rješenja za Vaš biznis

Pratite nas

© 2023 · Niatel