Svojim kupcima i partnerima nudimo potpunu prije i post-prodajnu tehničku podršku.

Za sve produkte i usluge koje nudimo osiguravamo 24-satnu garancijsku i vangarancijsku servisnu podršku. 

Prije-prodajna tehnička podrška:
Informacije možete dobiti putem: 
Telefon i faks: 
Tel.: +387 33 713 230 
Fax: +387 33 713 232 
E-mail: info@niatel.ba
 

 


Post-prodajna tehnička podrška:
Problem možete prijaviti putem: 
Telefon i faks: 
Tel.: +387 33 713 231 
Fax: +387 33 713 232 
E-mail: helpdesk@niatel.ba

Imate projekat u planu?

Svojim Kupcima/Partnerima nudimo potpunu prije i post-prodajnu podršku, kao i garancijsku i vangarancijsku tehničku/servisnu podršku za sve produkte i usluge koje nudimo.

Kreiramo i realizujemo najbolja rješenja za Vaš biznis

Pratite nas

© 2023 · Niatel