U našoj kompaniji izuzetno cijenimo kvalitet i stručnost uposlenika.

Ako ste vrijedni i odgovorni, ambiciozni, skloni timskom radu i stalnom usavršavanju, kontaktirajte nas. Za kvalitetan kadar interes uvijek postoji. Potrebno je da imate visoku, višu ili srednju stručnu spremu (elektrotehnika, informatika, …), aktivno poznajete engleski jezik i naravno, da ste zainteresirani za posao.

Mi Vam nudimo:
  • redovna primanja
  • mogućnost za usavršavanje
  • priznanje za dobro obavljanje posla 

Aplikacije sa kratkom biografijom pošaljite na info@niatel.ba ili poštom na adresu:

Niatel d.o.o.
Milana Preloga 12A
71000 Sarajevo
(sa naznakom “ZA POSAO”)

Imate projekat u planu?

Svojim Kupcima/Partnerima nudimo potpunu prije i post-prodajnu podršku, kao i garancijsku i vangarancijsku tehničku/servisnu podršku za sve produkte i usluge koje nudimo.

Kreiramo i realizujemo najbolja rješenja za Vaš biznis

Pratite nas

© 2023 · Niatel